Miljöövervakning av

 

 

 

 

 

Inventeringsmanual

 

 

Fältblankett för alla Skånska arter

 

 

Fältblankett för de mest vanligt förekommande arterna i Skåne

 

 

Manual för rapportering av dagfjärilar på ArtPortalen

 

 

 

Vill du sprida informationen om projektet så skriv gärna ut någon av dessa och sätt upp på din arbetsplats eller liknande.

 

Flyer 1

 

Flyer 2